Vad är munsår?

Munsår på näsan

Munsår orsakas av ett virus som kallas för Herpes Simplex Virus. Viruset kan ge symtom såsom sår, blåsor och klåda på läpparna och området kring munnen.

Visste du att:

  • Munsår framför allt smittar via saliv exempelvis genom pussar eller kyssar.
  • Många smittas av viruset redan som barn utan att märka det.
  • Ungefär 80% av Sveriges befolkning beräknas vara bärare av viruset.
  • På latinska kallas munsår för herpes labialis och betyder ordagrant herpes på läpparna.
  • Trots att det heter munsår så kan viruset faktiskt ge symptom även på andra delar av kroppen som exempelvis på näsan. Detta finns illustrerat på bilden här till vänster.
  • Det beräknas att nästan 4 miljarder människor som är under 50 år är smittade av viruset världen över.
  • Det brukar ta ungefär 12 dagar från det att de första initiala symtomen uppstått till att munsåret är läkt.
  • Munsår uppstår ofta i olika steg och brukar snävt delas in i fem olika faser.

HERPES SIMPLEX VIRUS 1, HSV-1, HERPES LABIALIS, MUNSÅR.

Som du förstår av titeln finns det många olika termer som används för att refererat till en och samma sak, nämligen munsår. De flesta av oss är nog överens när vi säger att det kan vara ett rent helvete att dras med munsårsutbrott och dess symptom. Den där brännande och stickande känslan som vi så många gånger förut har haft och så starkt känner igen. Inte nu igen! Inte för att det någonsin är kul med herpes, men man kanske ändå skulle kunna säga att de som är smittade men som inte får några symptom är himla tursamma?

Att vara smittad utan symptom är inte så ovanligt som det kanske verkar. Det är många som är smittade utan att veta om det, och som ovetandes för över smittan till andra. Herpes räknas till en av de vanligaste virussjukdomarna i världen och man beräknar att det idag är ungefär 3.6 biljoner människor världen över som är smittade av herpes simplex virus typ 1. Detta kan upplevas som en rätt skrämmande siffra när man tänker på att det motsvarar ungefär hälften av världens befolkning som går omkring och medvetet eller omedvetet är bärare av munsår.

I texten som följer kommer du att kunna läsa mer om herpes labialis (HSV-1), dess infektionsrisk, vad det kan ge för symptom och så vidare.

Antal smittade med HSV-1 över hela världen

Vad är skillnaden mellan munsår och herpes?

Munsår orsakas av ett virus och är en av flera olika typer av herpesvirus. Det som man i första hand associerar munsår med är det så kallade herpes simplex viruset, även kallat HSV typ 1. Av någon anledning är det fortfarande tabubelagt att prata om att man har herpes, så det flesta som haft ett herpesutbrott brukar säga att de haft munsår. Det låter helt enkelt mindre allvarligt och är inte lika skambelagt.

Det två vanligaste typerna av herpesvirus är HSV typ 1 och HSV typ 2. Förutom dessa två så finns det flera andra herpesvirus som exempelvis Epstein-Barr-virus (EBV), Varicella Zoster Virus och Herpes Zoster. Epstein-Barrvirus ger så kallad körtelfeber framför allt hos tonåringar och över 90 procent av den svenska befolkningen tros bära på viruset EBV i vuxen ålder. Vill du läsa mer om Epstein-Barrvirus, klicka här.

Varicella Zoster är det virus som initialt orsakar vattkoppor och som senare i livet även kan ge bältros. Cirka 20 procent av Sveriges befolkning drabbas av Herpes Zoster (även kallat bältros) någon gång under livet, och även om det är sällsynt så finns det enstaka fall med personer som fått bältros flera gånger. Bältros drabbar främst personer över 50 år, men det kan även drabba yngre vuxna och barn. Till skillnad från vattkoppor, så är bältros ingen luftburen smitta. En äldre person med bältros kan smitta sitt barnbarn så att hen får vattkoppor. Däremot kan inte barnbarnet i sin tur smitta sin mormor så att hon får bältros.

Smittad med HSV-1

Till dags dato finns det inget botemedel mot herpes. Har du en gång blivit smittad av herpesviruset så förblir du också bärare av viruset. Även om du är smittad betyder inte detta per automatik att du kommer att få besvär av det. Faktum är att många som är smittade inte ens vet om att de är det då de får lindriga eller inga symptom alls. Herpesviruset kan dessutom ligga latent, alltså vilande i flera år innan det aktiveras och ett herpesutbrott uppstår. Triggers till ett utbrott kan vara när vårt immunförsvar är tillfälligt är försvagat som vid exempelvis infektion, feber, menstruation, stress eller kraftig solexponering. De flesta som bär på HSV typ 1 viruset smittas redan som barn eller i ungdomsåren.

Drabbas du av munsår till följd av HSV typ 1 brukar det ta ungefär 12 dagar från det att de första symptomen uppstår till dess att såret är läkt. Munsår i sig är inget farligt även om det kan kännas extremt obehagligt och dessutom kan sitta synligt som kan göra att man skäms. Skulle du däremot drabbas av symptom på att din infektion spridit sig till ögonen så är det viktigt att du tar kontakt med sjukvården. Här kan du läsa mer om symptomen och riskerna med herpes i ögonen.

Kan alla drabbas av munsår?

Ja. Munsår eller HSV typ 1 räknas till en av de vanligaste virussjukdomarna i världen. Antalet drabbade är till antalet så stort att den kan kännas överväldigande och svårt att ta in.

Går vi tillbaka till 2012 så beräknade Världshälsoorganisationen (WHO) då att ca 3,7 biljoner människor under 50 år bar på HSV typ 1 viruset. Det har nu gått sju år sedan dess och siffran tros med största sannolikhet ha ökat. Bara i Sverige beräknas ungefär 80 procent av befolkningen vara smittad av HSV typ 1 viruset. Vad som avgör om man blir smittad eller inte har mindre att göra med om det är ett U-land med sanitära problem, eller ett I-land med “perfekta” förhållanden. Viruset finns representerat i alla delar av världen, och oavsett utvecklingsstatus. Med dessa höga siffror i åtanke kan det kännas som att det är näst intill hopplöst att skydda sig mot detta virus.

Men trots dessa höga siffror så finns det ingen anledning att tro att det inte skulle kunna gå att skydda sig och förebygga att man drabbas av herpes. Det finns en hel del man kan göra och tänka på för att undvika att bli smittad, och detta kommer vi att gå in mer på på denna sida. Du kan även läsa mer om detta under de olika flikarna i menyraden här på vår på webbplats.

Munsår och risk för infektion

Som vi nu precis har förklarat i texten ovanför, så finns herpes och munsår representerat över hela världen och är vitt spritt inom olika folkgrupper. Att dra slutsatsen att det enbart skulle bero på dålig hygien kan vi direkt avvisa. Självklart är den personliga hygienen viktig men det är också viktigt att ta reda på hur herpesviruset faktiskt sprids. Exempelvis bör man undvika pussar och kyssar vid ett pågående munssårsutbrott och vara noga med handhygienen.

Har jag drabbats av munsår?

Misstänker du att du drabbats av munsår kan det vara bra att ta reda på vad för slags symtom viruset kan ge. Känner du dig osäker så ta kontakt med din vårdcentral eller läkare.

Bilden nedan illustrerar ett exempel på hur ett munsår på läppen kan se ut.

Vad är symtomen av munsår?

Ett munsårsutbrott brukar generellt delas in i fem olika faser. De första symptomen som märks är ofta en stickande, kittlande, brännande eller kliande känsla runt munnen eller näsan. Inom ett par timmar eller dagar uppstår en rodnad på det utsatta området och små, vätskefyllda blåsor bildas. Det är även vanligt att man upplever en slags pulserande känsla i kombination med smärta. Blåsorna kommer sedan att bli svullna, “gå sönder” och lämna efter sig ett ytligt sår. Många upplever detta som den mest smärtsamma fasen, och detta är även den fas som är den mest smittsamma. Tillslut bildas det en torr sårskorpa som så småningom kommer att läka ut helt.

Hur ser ett munsår ut?

Bilden här till höger visar ett munsår på läppen med vätskefyllda blåsor som kommer att gå sönder och bilda en sårskorpa. Det är vanligast att man får munsår på läpparna, men man kan också få munsår på andra delar av kroppen. Här hittar du fler bilder och vi berättar mer om herpes på andra ställen av kroppen i texten som följer här nedan.

Munsår på läppen (Herpes Labialis)

Varför heter det munsår?

Munsår kommer från den engelska termen Cold Sore och hänvisar troligtvis till ett tillstånd då vårt immunförsvar befinner sig i ett försvagat tillstånd. Munsår och herpes kan aktiveras av en infektion såsom en förkylning eller av värme eller kyla. Namnet Cold Core är troligtvis på något sätt associerat med att kyla kan trigga igång processen som leder till ett utbrott av munsår.

Varför får jag ständigt munsår?

90 procent av alla munsår orsakas av HSV typ 1 medan 10 procent orsakas av HSV typ 2. Då munsår orsakas av ett virus är det svårt att helt skydda sig. Dessutom har herpesviruset en förmåga att ändra form och utseende vilket gör det ännu svårare för vår kropp att försvara sig mot. Munsår är som mest smittsamt under ett pågående utbrott. Har du även ett försvagat immunförsvar som vid exempelvis en förkylning, fysisk eller psykisk stress kan detta också trigga igång ett utbrott. Även menstruation och kraftig kyla och värme kan vara nog för att trigga igång ett utbrott. Drabbas du av återkommande munsår så finns det mer information, råd och tips via länken prevention och behandling.

Var på kroppen kan man få munsår?

Trots att det kallas för munsår så kan man faktiskt drabbas av munsår (HSV typ 1) på andra delar av kroppen än de vi redan nämnt. Den typ av herpesvirus som oftast ger symptom i underlivet kallas för HSV typ 2 eller könsherpes. Det går även att bli smittad av virusen omvänt, även om det inte är lika vanligt. Andra områden som kan drabbas vid HSV typ 2 är låren och området kring anus. Bara för att det inte syns när vi är ute på gatan och spatserar betyder det inte att det inte kan vara riktigt smärtsamt och besvärande. Läs gärna mer om HSV typ 2 här.

Jag har blåsor eller sår som ser ut som ett herpesutbrott – vad ska jag göra?

Om du misstänker att du smittats med herpesvirus och tror att du fått ett herpesutbrott rekommenderar vi att du tar kontakt med din vårdcentral eller läkare för att få rätt diagnos ställd. Är du smittat sedan tidigare och du söker efter mer tips och råd, gå gärna in på de olika länkarna i menyraden för mer information.

Utbrott i tid och otid!

Det är väl aldrig så att man önskar att man någon gång kunde få ett munsårsutbrott.

Men att det alltid måste komma när man minst behöver det är himla typiskt. Inför ett viktigt möte, en tentamen, en intervju eller vad det nu än må vara. Om du tidigare har haft munsårsutbrott kan du med största sannolikhet känna igen hur symptomen sakta men säkert kommer krypande. Den där stickande, brännande känslan och man vet att, jaha, nu var det dags igen! Vi kanske känner oss stressade eller nervösa inför det som komma skall, även om det är något som är positivt som att ta studenten eller gå på en arbetsintervju. Denna stress, vare sig den är positiv eller negativ, är antagligen det som i många fall triggar igång viruset i kroppen vilket försvagar vårt immunförsvar och sätter igång ett alltid lika ovälkomnat herpesutbrott.

Första hjälpen vid begynnande munsår!

Så snart du känner att ett utbrott verkar vara på intågande se till att du stressar ner ordentligt för att hjälpa ditt immunförsvar. Du kan även försöka att boosta din kropp och ditt immunförsvar med extra vitaminer, ordentligt med sömn samt en hälsosam och varierad kost. Det finns flera sätt att förebygga och behandla ett munsårsutbrott som gör att sjukdomsförloppet kan förkortas och bli lindrigare. Du kan även läsa mer prevention och behandling här.

Få färre munsår

Är det första gången du får ett munsårsutbrott och har fått bekräftat att det är herpes det rör sig om, blir det lättare att veta vilken typ av behandling som du behöver. Varför inte klicka dig in på länken prevention och behandling där du hittar både tips och råd på hur du kan förebygga och behandla dina symptom.

Barn och munsår

Många smittas redan som barn av munsår. Detta då det är ett virus som lätt sprids via exempelvis saliv. Barn har en tendens att stoppa saker i munnen och leker kanske med andra barn som gör samma sak. Det är då svårt att helt förhindra att det så kallade herpes simplex viruset sprids. Vill du veta mer om infektions riskerna och vad du kan göra för att förhindra att just ditt barn drabbas, klicka här.

SANT ELLER FALSKT