VAD ÄR HERPES GENITALIS?

Herpes är en term som refererar till ett antal olika typer av virus. Könsherpes (Herpes Genitalis) även kallad Herpes Simplex Virus HSV typ 2 är bara en av flera typer av herpesvirus.

Visste du att: 

  • Herpes Genitalis är latin och är den officiella termen för könsherpes. Andra termer som används är genital herpes, herpes i underlivet och könsherpes.
  • Ungefär 30 procent av Sveriges vuxna befolkning är smittad med HSV typ 2.
  • De flesta som får herpes i underlivet får så pass lindriga symtom att de inte vet om att de har herpes.
  • Fler kvinnor än män lider av herpes genitalis.
  • HSV typ 2 överförs främst via oskyddat sex och därför är kondom det bästa skyddet mot genital herpes.
  • Nerverna i underlivet, ljumskarna och övre delen av låren sitter ihop. Därför kan herpes genitalis även ge symtom på skinkor, lår, kring anus, och i urinröret.
  • Herpes är den näst vanligaste könssjukdomen i Sverige.
Herpes genitalis - könsherpes

HERPES PÅ KÖNSORGANEN

En majoritet av Sveriges befolkning är smittade av antingen HSV typ 1 eller HSV typ 2 och 30 procent beräknas vara bärare av HSV typ 2. De flesta som har herpes får inga symtom alls men kan ändå själva föra det vidare till andra.

Herpes som könssjukdom genom infektion av HSV typ 1

Som du precis kunnat läsa här ovan så är det vanligaste att man får herpes genitalis via HSV typ 2. Det går även att bli smittad med herpes i underlivet från HSV typ 1 även om det är mindre vanligt. Det alltså en finns risk att så kallade munsår som orsakas av HSV typ 1 också kan föra smittan vidare till andra delar av kroppen som könsorganen via exempelvis oralsex.

Kan jag vara smittad med både HSV typ 1 och HSV typ 2?

Ja, det är fullt möjligt. Dock kan man bara smittas av varje virustyp en gång och har man en gång blivit smittad så förblir man bärare av viruset. De flesta brukar uppleva det första herpesutbrottet som det mest besvärliga. Med tiden så brukar frekvensen av utbrotten som tur är glesas ut, och symtomen brukar också bli lindrigare. Dessutom är det många som är smittad med herpes men som inte vet om att de är smittade då de får så pass milda eller inga symptom alls.

SYMPTOM PÅ HERPES

Bilden här nedanför illustrerar hur ett herpesutbrott kan se ut. På bilden ser du små vätskefyllda blåsor som är ett av de vanligaste symptomen vid genital herpes.

Det är normalt med flera herpessår

Vilka symtom man kommer att få och hur pass utbrett herpesutbrottet kommer att bli är olika från person till person. En del kan få mycket lindriga eller så pass milda symtom att det inte finns någon anledning att ens misstänka att det skulle kunna vara herpes det rör sig som. Andra drabbas av jobbiga symtom som dessutom kan ge ett stort obehag. Exempel på vanliga symtom är blåsor, sår, klåda och sveda.

Infekterad med herpes utan symptom

Går det att ha herpes utan att man får några symptom? Ja. Även om du är smittad med herpes så betyder inte det att du kommer att få besvär av det . Att vara smittad utan symptom är inte så ovanligt som det kanske låter och  många som är smittade vet inte ens om att de är det eftersom de får så pass lindriga eller inga symptom alls. Har du en gång blivit smittad så förblir du dessvärre bärare av herpesviruset. Herpesvirus är också lite lömskt då det kan ligga i dvala i kroppen under lång lång tid innan det eventuellt aktiveras. Även om man är smittad men inte har några symptom så kan man fortfarande föra viruset vidare till andra.

Herpes på könsorganen hos män och kvinnor

Sjukdomsförlopp: Första tecknen på herpes på könsorganen

För de som får symptom brukar det oftast ta mellan tre till sju dygn från det att du smittats av viruset till dess att du börjar få symptom. Både HSV typ 1 och HSV typ 2 smittar på samma sätt, nämligen genom att slemhinnor eller skadad hud kommer i kontakt med vätska från en herpesblåsa eller från ett herpessår. Herpes kan också smitta via saliv. Det är också störst risk att smittas vid ett pågående utbrott och alla drabbas inte samma typ av symptom. Några av de vanligaste symptomen är blåsor och sår i underlivet som kan ge smärta, urinvägsbesvär, svullna lymfkörtlar, flytningar, klåda och feber. Vid en förstagångsinfektion (primärinfektion) av genital herpes finns det risk att du kan föra över smittan även flera veckor efter det att blåsorna läkt ut.

Symtom på herpes kan förväxlas med blåskatarr

Vid ett herpesutbrott i underlivet kan man både som man och kvinna få symtom som påminner om en urinvägsinfektion. Det kan svida och bränna i samband med att du kissar och ge ett allmänt obehag liknande de symtom man får vid blåskatarr.

Kontakta din läkare om du misstänker att du är infekterad med herpes

Oavsett om du misstänker att du drabbats av herpes eller urinvägsinfektion är det klokt att ta kontakt med sjukvården för att få rätt diagnos ställd. Herpes är även en mycket smittsam virussjukdom som du bär med dig hela livet. Får du rätt diagnos så blir det också lättare att veta vad du kan göra för att förebygga ett utbrott, hur du behandlar symtomen och även förhindra att du för viruset vidare.

Symtom på herpes i underlivet hos kvinnor.

ÄR DET NÅGON SKILLNAD PÅ HERPES HOS MÄN OCH KVINNOR?

2,5 miljoner svenskar beräknas vara smittade med könsherpes. Män som drabbas av herpes genitalis får ofta blåsor och herpessår på penisen och kring förhuden. Andra vanliga områden för herpesutslag är pungen, runt anus och på skinkorna. För kvinnor så ger herpes genitalis ofta symtom såsom blåsor, klåda och sveda i och runt slidöppningen. Eftersom våra nerver i underlivet, ljumskarna och övre delen av låren sitter ihop, kan både män och kvinnor få symtom även på skinkor och lår, kring anus och i urinröret. Vidare finns det också den grupp av lyckosamma människor som trots att de är smittade aldrig upplever några, eller får så pass milda symtom att de inte ens vet om att de har herpes. I texten som följer kan du läsa mer om infektions riskerna, behandlingsalternativ, symptom med mera.

Varför är det fler kvinnor än män som är smittade med herpes?

Det är lite lättare för en kvinna att bli smittad med HSV typ 2 än för en man. På bilden här till vänster kan du se statistik över hur herpesviruset är fördelat mellan kvinnor och män. Det finns idag statistiskt sett fler kvinnor än män världen över som är smittade av herpes i underlivet. Men hur kommer detta sig?

Som vi tidigare skrivit om, så smittar de båda herpesvirusen HSV typ 1 och HSV typ 2 på samma sätt, nämligen via direktkontakt via slemhinna mot slemhinna, mun mot mun eller via mun till slemhinna. Orsaken till att det är fler kvinnor än män som lider av könsherpes tror man beror på att kvinnor har ett betydligt större område med slemhinna (såsom vagina, vulva, livmodertapp och så vidare) än vad männen har. Vidare så är huden som finns på mannens penisskaft mer tålig och tjockare i sin uppbyggnad, vilket gör att den inte lika lätt skadas. Skador som sprickor och sår i hud och slemhinna ger en större risk för att smittas eller föra smittan vidare. Var därför noga med att alltid använda kondom om du bär på herpesvirus och undvik helst samlag vid ett pågående utbrott.

Vill du veta mer om skillnaderna mellan symtom och utbrott hos män och kvinnor så kan du läsa mer om detta i texten som följer här nedan.

Herpes hos kvinnor: menstruation och herpes

Som vi tidigare nämnt så kan ett herpesutbrott triggas igång av en mängd olika faktorer. En vanlig orsak till ett herpesutbrott i underlivet är att det kommer i samband med menstruation. Vad detta beror på vet man inte helt säkert, men troligtvis har det att göra med de hormonella förändringar som uppstår i kroppen under menscykeln. Även om det saknas ett botemedel mot herpes betyder det inte att det inte finns hjälp att få. Du kan även hålla koll på om du känner av några av de vanliga symtomen, eller om du tidigare drabbats av herpesutbrott i underlivet så känner du säkert igen symtomen. Börja behandla så snart du känner att symtomen är på gång då det ökar chanserna för att utbrottet blir både lindrigare och kortare.

Herpes genitalis och fertilitet

Herpesviruset är ett lömskt virus som kan ligga vilande i vår kropp under en längre tid för att sedan plötsligt poppa upp och orsaka ett herpesutbrott. Är man väl smittad så förblir man också bärare av viruset. Hur många utbrott du kommer att drabbas av är olika från person till person. Vidare kan herpesviruset ge symtom både på de yttre såväl som de inre delarna av könsorganen. Trots detta så finns det faktiskt ingenting som tyder på att herpes på något sätt skulle påverka vår fertilitet. Mer om herpes, graviditet och barn finns att ta del av här.

Herpes hos män: Herpes på penisen

Vanliga symtom som förekommer är att man får ont i huden eller att det kan sticka, svida, klia eller kännas omväxlande varmt och kallt i huden runt penis. Det kan även bildas små svidande blåsor (som sedan spricker och blir sår) exempelvis på ollonet, på själva penisen, på förhuden eller kring urinvägsöppningen. Vilken del av penis som drabbas är olika från person till person. Använd kondom vid samlag och undvik helst sex vid ett eventuellt pågående utbrott på grund av smittorisken. Om du är osäker på om det är herpes du drabbats av så ta kontakt med sjukvården för att få rätt diagnos och behandling.

Bilden till höger illustrerar en penis med ett pågående herpesutbrott i form av små blåsor samt en förstoring av herpes partiklarna.

Herpes genitalis - utbrott av herpes på penis.

Har jag herpes?

Som vi precis nämnt så är det viktigt att du tar kontakt med sjukvården för att få rätt diagnos ställd. Det finns olika sätt att komma i kontakt med sjukvården. Du kan exempelvis söka vård på en vårdcentral, en gynekologmottagning eller en hud- och könsmottagning. Vet du inte var du ska vända dig i just din kommun kan du alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning och få hjälp med att bedöma symtom eller var du kan söka vård.

Gör det ont att bli testad för herpes genitalis?

Nej. Själva undersökningen går till så att en läkare tittar på dina herpesutslag och de brukar kunna avgöra om du har herpes bara genom att titta på utslagen. I vissa fall kan det behövas ta ett prov från blåsorna för att bekräfta att det är herpes det rör sig om. Läkaren tar då ett prov på vätskan från blåsan med hjälp av en bomullspinne. Detta kan ömma lite, men brukar inte göra ont.

Herpes test: När får jag svar på om jag har fått herpes?

Detta varierar beroende på var du söker vård men det brukar generellt gå relativt snabbt. Inom en vecka bör du få svar.

Herpes genitalis test och provsvar.

HAR MAN HERPES HELA LIVET?

Ja. Har man en gång smittats av herpes så bär man med sig viruset resten av livet. Detta behöver dock inte betyda att du kommer att få besvär av din herpes. Många som är smittade är det utan att veta om det och får milda till inga symtom alls. Även om det idag inte finns något botemedel mot herpes, så betyder inte det att det inte finns hjälp att få. Det finns olika olika preparat och läkemedel som både lindrar symtomen och kan förkorta sjukdomsförloppet.

Hur ofta får man herpesutbrott?

Detta är faktiskt högst individuellt. Det finns inget bestämt antal för hur många utbrott du kommer att få eller hur frekvent utbrotten kommer att uppstå. En del får som vi tidigare nämnt inga symtom alls, och en del drabbas inte av några fler utbrott efter sitt förstagångsutbrott. Andra får regelbundna utbrott som triggas igång av exempelvis brist på sömn, stress eller solning.

HUR SMITTAR HERPES GENITALIS?

Viruset smittar genom att slemhinnor eller skadad hud kommer i kontakt med saliv, eller vätska från en herpesblåsa eller från ett herpessår, exempelvis genom pussar, kyssar oralsex eller samlag. Störst risk att man smittas är vid ett pågående utbrott och alla drabbas inte av samma typ av symtom. Något som dessutom har blivit allt vanligare är att man får herpes i underlivet genom munsex. Ska man se något positivt med herpes så är det faktiskt en viss fördel att smittas av HSV typ 1 då den typen är den som sällan eller aldrig ger återkommande besvär.

Herpes infektionsrisk

Herpes är en av de vanligaste virussjukdomarna i världen och herpes genitalis är den näst vanligaste könssjukdomen i Sverige. Men det finns flera sätt att minimera riskerna för att bli smittad. Att använda kondom är ett sätt att skydda sig på. Det viktigaste är dock att undvika sex under ett pågående herpesutbrott då det är då som viruset är som mest aktivt.

Slipp smitta med herpes genitalis
Min partner har herpes – hur undviker jag infektion?

Det är svårt att helt skydda sig mot att smittas av herpes. Men det finns saker man kan göra som vi nämnt i texten ovan. Vidare finns det studier som visar att om man genomgår en förebyggande behandling med antiviral medicin, så kallad suppressionsbehandling så går det att minska virusutsöndringen i kroppen med 95 procent. Detta betyder att man med hjälp av denna behandling kan minska risken för att smitta sin partner med hela 75 procent.

Hur smittar herpes utan utbrott?

Alla får inte symtom vilket gör att de kanske aldrig får reda på att de har drabbats av herpes. Men bara för att man bär på herpes utan symptom betyder inte det att man inte kan smitta andra. Detta gör att det inte alltid går att se om en person har herpes eller inte, och risken finnas att man kan drabbas av herpes även om man inte ser ett utbrott med blotta ögat. Vill du veta mer om förebyggande och behandling av herpes kan du klicka här.

ÄR HERPES GENITALIS FARLIG?

Nej. Även om genital herpes kan kännas extremt obehagligt och olustigt och ge svåra besvär så är herpes i sig inte farligt. Det finns inget som tyder på att de som är smittade av herpes skulle ha en sämre hälsa överlag eller leva kortare liv än de som inte är smittade. Det finns dock enstaka fall där herpes har orsakat svåra tillstånd hos patienten genom att exempelvis sprida sig till hjärnan, men detta är extremt sällsynt.

Behandling av Herpes Genitalis

Det finns ett antal olika receptbelagda läkemedel som det går att behandla med vid ett eventuellt herpesutbrott. Tycker du att det känns pinsamt att knalla in på ett apotek för att be om hjälp så kan du alltid ringa Vårdguiden på 1177 för tips och råd kring behandling. Har du provat receptfria preparat men inte blivit hjälpt av dessa kan du kontakta sjukvården och få medicin utskrivet på recept. Förutom att ta läkemedel så kan man även se över sin livsstil då herpesutbrott kan triggas igång av många olika hälsofaktorer. Brist på sömn, utmattning, annan infektion som förkylning, stress, menstruation eller solning är några exempel.

VAR PÅ KROPPEN KAN MAN FÅ HERPES?

Det vanligaste är att man får små vätskande blåsor runt könsorganet. Många som är smittade av herpes får dock inga symptom alls eller mycket lindriga symtom. Det är även vanligt att man inte ens vet att man är smittad eftersom man aldrig fått något herpesutbrott. Herpes kan även ge munsår och drabba området kring anus, skinkor och lår.

Herpes i hjärnan (herpesencefalit)

Herpes simplexencefalit är en mycket ovanlig typ av hjärninflammation som orsakas av herpes simplex virus. Hos vuxna är det vanligast att man får herpes simplexencefalit till följd av HSV typ 1. Ungefär en tredjedel av alla som drabbas är under 20 år och mer än hälften är över 50 år. I Sverige beräknas mellan 20 och 40 personer insjukna i herpesencefalit varje år.

Herpes i ögat: Vad är herpeskeratit?

Herpeskeratit är en virusinfektion som drabbar ögats hornhinna och orsakas av herpes simplex-virus (HSV), och då oftast av HSV typ 1. Detta är även samma typ av virus som tenderar att ge munsår. Herpesvirus är också den vanligaste orsaken till infektioner i hornhinnan. Ordet keratit betyder infektion i hornhinnan.

Herpes i ögat (herpes keratitis)
Symtom på herpes i ögat (hornhinneinflammation)

Herpeskeratit kan angripa olika delar av ögat men det vanligaste är att infektionen sätter sig i hornhinnan. Man kan också drabbas av olika typer av symptom men de vanligaste symtomen är nedsatt känsel i hornhinnan, smärta i ögat, ljuskänslighet, tårflöde och/eller försämrad syn. Alla drabbas dock inte av nedsatt syn då detta beror på var själva infektionen sitter. Om infektionen sitter mitt på hornhinnan så drabbas man vanligtvis av nedsatt syn, och då oftast på ena ögat.

Behandling av hornhinneinflammation orsakad av herpesvirus

Misstänker du att du drabbats av herpes i ögat är det viktigt att du tar kontakt med sjukvården och helst med en ögonspecialist (ögonläkare) eller ögonklinik. Vilken behandling som ska sättas in beror på var i ögat infektionen sitter. Som vi precis nämnt så är det vanligaste att herpesviruset angriper ögats hornhinna. Har du fått en ytlig infektion på hornhinnan så brukar det räcka med att få lokalbehandling i ögat. En sådan behandling brukar ges i form av en ögonsalva som exempelvis Zovirax (ögonsalva) som innehåller det aktiva ämnet aciklovir. Har man däremot fått en infektion som sitter djupare in i ögat brukar läkaren skriva ut recept på tabletter som då ofta skall tas i kombination med exempelvis Zovirax. Efter ungefär 12 dagars behandling brukar de flesta uppleva en klar förbättring av sina symtom. Har du inte blivit bättre så kontakta den ögonklinik där du har blivit undersökt.

Som vi skrivit om tidigare så finns det flera olika typer av herpesvirus. Vi kommer nu att gå in på två av dem som kallas för varicella zoster virus och herpes zoster.

VAD ÄR HERPES ZOSTER?

En förstagångsinfektion av varicella-zoster virus (VZV) är det som ger så kallade vattkoppor. Vattkoppor kännetecknas av feber och utslag som sedan utvecklas till blåsor. Har man en gång blivit smittad med varicella-zoster virus så ligger det kvar latent i kroppen, alltså vilande. Om viruset aktiveras på nytt så är det detta virus som ger bältros (herpes zoster) och drabbar främst personer över 50 år. Det kan dock även drabba yngre vuxna och barn. Till skillnad från vattkoppor, så är bältros ingen luftburen smitta. Vanliga symtom på bältros är smärtor, rodnad och blåsor på ett avgränsat område på kroppen.

Vattkoppor på barn orsakat av Herpes.
Vattkoppor och Herpes Zoster

Viruset varicella-zoster ger alltså initialt vattkoppor och det är vanligt att man får vattkoppor i barndomsåren. Vattkoppor har hög smittsamhet och är en luftburen smitta. Herpes zoster som orsakar bältros är vanligast hos äldre personer. En person som inte har haft vattkoppor kan inte få bältros.

Infektionsrisk och sjukdomsförlopp för bältros

Till skillnad från vattkoppor, så är bältros ingen luftburen smitta och har i de flesta fall en låg smittsamhet. En person som inte har haft vattkoppor och som smittas av virus från en person med vattkoppor eller bältros kommer att få vattkoppor. En äldre person med bältros kan smitta sitt barnbarn så att hen får vattkoppor. Däremot kan exempelvis inte ditt barnbarn smitta sin mormor så att hon får bältros.

Herpes Zoster utbrott

Vanliga symtom vid bältros är smärta, en brännande känsla och blåsor på huden som ofta sitter som ett bälte på ena sidan av kroppen. Det är även vanligt att man får nervsmärtor. Innan utslagen börjar synas kan du även drabbas av exempelvis trötthet, yrsel, feber och huvudvärk. Bältros brukar läka ut av sig självt och blåsorna torkar och försvinner vanligtvis inom en till två veckor. Däremot kan du fortfarande uppleva smärta där blåsorna har suttit och det kan hålla i sig i några månader.

Är Herpes Zoster farligt?

Nej, men det är viktigt att söka vård så snart som möjligt om du tror att du har fått bältros. Detta då läkemedelsbehandlingen måste påbörjas inom tre dygn från det att utslagen börjar synas. Om du får bältros nära ögat bör du ta kontakt en ögonläkare då det finns risk att få skador på hornhinnan. Det är vanligast att komplikationer uppstår för äldre personer som drabbas av bältros. Den vanligaste komplikationen är att smärtan inte försvinner inom tre månader. Detta drabbar ungefär en av tio och kan vara svårt att behandla. Har man dessutom ett nedsatt immunförsvar så kan det leda till att man drabbas av en besvärligare form av bältros som i vissa fall kan kräva sjukhusvård. Visste du att det finns ett vaccin mot bältros? Jo, det finns faktiskt ett vaccin som du över 50 år kan ta.

Herpes Zoster ( bältros) - utbrott på kroppen

SANT ELLER FALSKT