Integritetspolicy
Lyckligt par utan herpes - herpesfree!

VÄLKOMMEN TIL
HERPESFREE!

Bli kvitt frekventa utbrott av herpes och munsår

Har du drabbats av herpes eller har du frågor och funderingar kring herpes och munsår? Då har du kommit helt rätt. Herpesfree.se är Sveriges största tillförlitliga kunskapsbank om Herpes Simplex (HSV-1 och HSV-2). Genom denna sida kommer vi att ge dig tillgång till massor av matnyttig information och förmedla kunskap om herpes.

Herpes är ett virus som kan överföras via bland annat oskyddat sex och är också den näst vanligaste könssjukdomen i Sverige idag. Vi ser gärna att du använder vår sida som en hjälpande guide där du kan söka efter användbar information så som de olika formerna av herpes, dess symptom, behandling, förebyggande och mycket mer. Vi på herpesfree.se hoppas kunna var en hjälpande hand, förmedla kunskap och guida dig rätt!

Preparat vid herpes och munsår

I vår butik hittar du olika typer av kosttillskott och andra produkter som kan vara till hjälp för att lindra dina symptom vid ett herpesutbrott. Vårt syfte är att fungera som en kunskapsbank och sprida information och kunskap inom området herpes.

Prevention och behandling av herpes

När det gäller prevention och behandling av herpes är det viktigt att veta hur herpes viruset sprids. Det finns idag en hel uppsjö av både naturliga kosttillskott och växtbaserade preparat för dig som föredrar ett alternativ till de receptfria läkemedel du kan hitta på apoteken. Vi har valt att fokusera på några av de vanligaste receptfria läkemedlen som Anti, Vectavir, Xylocain och Compeed Munsårsplåster.

Vill du läsa mer om både alternativ och traditionellt förebyggande behandling? Här hittar du mer information.

VAD ÄR HERPES SIMPLEX?

Herpes Simplex (HSV) är ett virus och brukar delas in i två olika grupper HSV typ 1 och HSV typ 2. HSV typ 1 drabbar främst huden runt näsa och mun. Andra vanliga områden som kan angripas är läpparna (Herpes Labialis) och slemhinnorna i munhåla, näsan och ögat. Den andra typen av herpes, HSV typ 2 angriper främst slemhinnorna och huden i och runt könsorganen och kallas även för Herpes Genitalis eller könsherpes.

Många som drabbas av herpes får munsår, även så kallade förkylningssår. Här har vi tagit fram mer information kring denna vanliga typ av herpes. Utöver redan nämnda typer av herpes så finns det flera andra typer av HSV. Dessa kommer vi att redogöra för mer i detalj i texten som följer.

Bilden visar hur en förstorad herpespartikel ser ut

Herpes Simplex Virus - Illustration

Visste du att:

  • Herpes simplex-virus (HSV) finns representerat över hela världen men människan är hittills den enda värden.
  • Det vanligaste symtomet på herpes är att man får munsår på läpparna eller i området runt munnen.
  • Många som är smittade av herpesvirus får inga eller lindriga symtom. Viruset kan även ligga latent, alltså ligga vilande i flera år utan att man vet om det. Dock kan du fortfarande föra det vidare till andra.
  • Många upplever att förstagångs infektionen är den mest besvärliga.
  • Man kan bara smittas en gång av varje virustyp. Har du en gång smittats förblir du bärare av herpesviruset.
  • Det finns i dagsläget inget botemedel mot herpes men det finns goda möjligheter till lindring och behandling vid ett eventuellt utbrott.
  • HSV orsakas av virus, inte bakterier.

Vad är egentligen ett virus?

Som du precis kunnat läsa ovan, så orsakas herpes av virus och inte bakterier. Men vad är egentligen ett virus?

Ett virus kan beskriva som en väldigt liten mikroorganism som dessutom är betydligt mindre än bakterier. Det som vidare kännetecknar ett virus är att de inte har någon egen ämnesomsättning. Detta betyder att ett virus inte kan överleva på egen hand utan behöver invadera och ta sig in i en levande cell. Vad viruset sedan gör är att försöka ta kontroll över cellen så att det kan styra cellen, och på så sätt föröka sig. Detta är livsviktigt för ett virus eftersom det är på det här sättet som viruset ser till att det kan spridas och föröka sig i vår kropp. När viruset sprider sig i vår kropp är det upp till vårt immunförsvar att bekämpa det.

Det finns många olika sjukdomar som orsakas av virus. Några exempel är vanliga förkylningar, influensa, herpesinfektioner och AIDS. Det som dessutom är specifikt för ett virus är att det kan ändra både sin form och sitt utseende. Detta gör det svårare för vår kropp att försvara sig och bekämpa viruset då det är så pass föränderligt. Det är också svårt och utmanande för läkemedelsindustrin att hålla jämna steg för att komma fram med nya läkemedel. Dessutom har antibiotika ingen effekt på virus.

Herpes Simplex Virus typ 1 & 2

Som vi tidigare nämnt i texten ovan så innefattar termen herpes bland annat två olika typer av virus. Dessa refereras till som HSV typ 1 och HSV typ 2. Det kan kanske kännas lite pinsamt och obekvämt att tala om att man drabbats av herpes, speciellt om det sitter synligt i ansiktet eller på läpparna. I vardagligt språk refererar man därför ofta ett sådant herpesutbrott till munsår eller förkylningssår. Dock är det faktiskt så att när man i vardagstal pratar om herpes, så är det ofta herpes i underlivet (herpes genitalis) som man menar.

Har man riktigt otur så kan man faktiskt drabbas av både HSV typ 1 och HSV typ 2 samtidigt. Om du vill veta mer om vad skillnaderna är mellan de två virustyperna så kan du klicka dig vidare här.

Tabu och skam med herpes och munsår.

Tabu- och skam kring herpes

Trots att herpes finns representerat över hela världen och är så pass vitt spritt upplever många att det fortfarande finns ett tabu kring detta virus. Man känner sig skamsen och vill kanske inte berätta om sina besvär. En del får milda till inga symptom alls medans andra känner sig obekväma och får blåsor, sveda och klåda. Varför är det fortfarande skambelagt att prata om herpes då det är en av de vanligaste virussjukdomarna i världen? Det är dags att bryta den här tabun!

Herpes är inte bara en sexuellt överförbar sjukdom!

Många tror felaktigt att herpes bara är en sexuellt överförbar sjukdom. Detta är dock inte fallet. Munherpes är en mycket vanlig virussjukdom och orsakas av viruset herpes simplex som vi tidigare skrivit om. Smittan sprids genom att huden eller slemhinnorna kommer i direkt kontakt med sekret från en herpesblåsa. Faktum är att de flesta smittas redan som barn eller i ungdomsåren och den vanligaste smittvägen är via saliv exempelvis genom pussar och kyssar. Undvik därför att pussas, kyssas eller ha munsex när du själv eller någon annan har synliga munsår med blåsor.

Får du ofta munsår?

Herpes är en av de vanligaste virussjukdomarna i världen och det beräknas att ca 3,7 billjoner människor under 50 år världen över bär på herpesviruset HSV typ 1.

Det är väldigt individuellt hur ofta och hur frekvent man får sina munsårsutbrott. Vissa personer får regelbundet munsår varje månad till exempel vid menstruation eller i samband med förkylning, stress eller solexponering. För andra kan det dröja flera år mellan utbrotten. Ungefär 80% av Sveriges befolkningen bär på viruset, och 20% drabbas av munsår som återkommer 2 till 3 gånger per år. Det är lika vanligt bland män och kvinnor och i alla åldrar.

Går det att bota herpes?

Nej, det finns i dagsläget inget botemedel mot herpes. Men frukta ej! Det finns hjälp att få för lindring och behandling, både i form av receptfria preparat från apoteket eller läkemedel utskrivna på recept via din läkare.

Exempel på receptfria symtomlindrande antivirala salvor och krämer från apoteket är: (aciklovir, penciklovir) såsom t ex Anti®, Zovirax®, Vectavir® och Xerclear® för behandling av återkommande herpes. Dessa rekommenderas dock inte för behandling av barn under 12 års ålder.

För råd och tips på hur du kan förebygga och behandla herpesutbrott om olyckan skulle vara framme, klicka på länken förebyggande och behandling av herpes.

Infekterad med herpes utan symptom

Går det att ha herpes utan att man får några symptom? Ja, många som är smittade får så pass milda symptom att de inte besväras eller ens misstänker att det skulle kunna vara herpes. Har du en gång smittats så förblir du dessvärre bärare av herpesviruset. Viruset kan även ligga latent i kroppen, det vill säga ligga vilande i flera år. Även om du inte är medveten om att du bär på viruset så kan du fortfarande föra det vidare till andra. Det så kallade latenta viruset kan sedan “aktiveras” i samband med exempelvis en infektion, psykisk eller fysisk stress, eller vid kraftig solexponering.

Gravid – herpes i underlivet (Herpes Genitalis)

Är du gravid och misstänker eller vet med dig att du bär på herpesviruset vill du säkert veta om det finns risk för att smittan förs över till fostret. Det är mycket sällsynt att herpes sprids till fostret under graviditeten. I Sverige har cirka 70% av de gravida kvinnorna haft HSV typ 1 (munherpes) och cirka 15-30% har haft HSV typ 2 (genital). Dock är det endast cirka 1 av 5 kvinnor som vet med sig att de haft det.

Behandling av herpes hos gravida kvinnor

Som vi tidigare nämnt, finns det idag inget botemedel mot herpesvirus. Däremot kan man behandla herpes med olika så kallade antivirala preparat. Vad dessa gör är att de lindrar symptomen och förkortar själva sjukdomsförloppet. De antivirala preparaten såsom exempelvis zovirax och vectavir har inte visat sig vara farliga för fostret. Har man flera utbrott under den sista månaden av graviditeten så kan man få antiviral terapi i förebyggande syfte. Denna ges då vanligtvis den sista veckan före- och under förlossningen.

Gravid och infekterad med genital herpes

Även om det är vanligare med återfall av herpesutbrott under graviditet så är det mycket ovanligt med en herpesinfektion hos barnet. Den största risken är faktiskt att barnet smittas under själva förlossningen eller under de första levnadsveckorna. Drabbas man däremot av ett pågående herpesutbrott i samband med förlossning så skall det bedömas individuellt vilken typ av åtgärder som skall tas. Detta då det finns en liten risk att viruset förs över till barnet under själva förlossningen. En förlossning med kejsarsnitt kan därför bli aktuellt för att förhindra att barnet smittas. Läs mer om graviditet, barn och herpes här.

Herpes simplex virus i underlivet (Genital Herpes).

Herpes hos spädbarn

Även om det finns en risk att föra över herpesviruset till sitt barn så är den risken liten. Ca 5 procent i fosterstadiet respektive 10 procent efter födseln. I Sverige drabbas sex till sju barn per 100 000 nyfödda av en herpesinfektion, vilket motsvarar ett tiotal barn om året. Ungefär hälften av alla barn som blir smittade får dessutom inga symtom. De barn som får symtom kan exempelvis drabbas av blåsor på huden och i munnen.

Vetenskaplig data vs. praktisk erfarenhet av herpesvirus

Som vi inledde texten med på denna sida så har vi skapat och tagit fram herpesfree.se som en slags kunskapsbank och en lättillgänglig guide för dig som vill veta mer om herpes. Då det är en utbredd virussjukdom världen över tyckte vi att det var viktigt att samla all information på ett och samma ställe. Vi delar med oss av tips och råd på vad man kan tänka på för att förebygga herpes, hur det smittar, olika symptom, behandling med mera.

För att göra denna sida så informationsrik och bred som möjligt har vi tagit del av både forskning, rapporter och studier som finns på området, samt människors egna berättelser och upplevelser kring hur de tacklar sin HSV. Även om ämnet i sig är av en mer seriös karaktär och inte det minsta kul att drabbas av, försöker vi ändå att hålla en så lättsam (och ibland humoristisk) ton som möjligt i våra texter.

Vidare håller vi oss ständigt uppdaterade på området genom att ta del av ny forskning, rapporter, studier och berättelse så att denna webbplats alltid är uppdaterad med den senaste informationen på området.

Vi vill även tillägga att vi inte på något sätt är sponsrade av några läkemedelsföretag eller andra aktörer på marknaden. De preparat vi väljer att skriva om är preparat som är officiellt rekommenderade och vedertagna av apotek, hälsokostbutiker och professionella utövare på området.

Herpes Simplex Virus - Munsår på läppen.

Herpesutbrott hela livet – nej tack!

Besväras du av dina herpesutbrott och har testat de vanliga receptfria läkemedlen från apoteket? Du har kanske fått medicin utskrivet på recept men upplevt att de inte gett den effekt du förväntat dig. Kanske har du gjort research själv och kommit i kontakt med olika preparat som visat sig var otillförlitliga.

Under årens lopp så har vi testat och kommit i kontakt med en uppsjö av olika preparat. Dels sådana som rekommenderas av apoteken och av läkare, men även alternativa behandlingsmetoder och naturliga preparat. Du kan därför känna dig helt trygg med att alla de rekommendationer vi ger på behandling och preparat är noga testade och utvärderade av oss själva, och vi kommer att dela med oss av vår egen resa och våra resultat i vår kamp mot herpes.